Disclaimer

  • De diëtisten van Voedingswijs besteden veel zorg aan het ontwerp, de invulling en het onderhoud van deze website. De informatie die hierin door hen is opgenomen, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kunnen de diëtisten noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van deze informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.
  • Aan de inhoud van de site kunnen tegenover de diëtisten van Voedingswijs op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • De gebruiker wordt er tevens voor gewaarschuwd dat de op deze site verstrekte informatie periodiek, en zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.
  • De diëtisten van Voedingswijs zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief de gebruiker op basis van de geboden informatie neemt.
  • De diëtisten sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Voedingswijs of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.
  • De diëtisten van Voedingswijs stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.
Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT