Klachten

Heeft u een klacht, bespreek dit dan eerst met de diëtist.

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort. Zie: www.paramedisch.org.
Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT