Tarieven en vergoedingen

Betaling

Voor de Basisverzekering  en bij een dekkende aanvullende verzekering of via Ketenzorg: Betalingen gaan via uw ziektekostenverzekeraar of via de Ketenzorgorganisatie. De praktijken hebben met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract afgesloten. Volgens afspraak declareert de praktijk de consulten direct bij uw ziektekostenverzekeraar of bij de Ketenzorgorganisatie.

U dient zelf te betalen (zie betalingsvoorwaarden):

  • voor zorg die niet door uw verzekering wordt gedekt,  bij overschrijding van de 3 uren van de Basisverzekering, en het bedrag of uren genoemd in uw Aanvullende Verzekering
  • uw eigen risico
  • als u een verhindering te laat bij de diëtist meldt ('no-show').
    No show: indien u niet of te laat afbericht, dan ontvangt u een rekening van uw gemiste consult. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. De praktijken kunnen hiervoor verschillende tarieven hanteren.
Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT