Tarieven en vergoedingen

 

Is een verwijsbrief nodig?

 

Wettelijk is een verwijsbrief niet meer nodig.

Voor ons als diëtist kan de informatie uit de brief echter wel prettig zijn om direct en diepgaander met uw hulpvraag aan de slag te kunnen gaan.

Geen verwijzing nodig: directe toegankelijkheid diëtist

Met ingang van 1 augustus 2011 geldt de directe toegankelijkheid van de diëtist. In principe kunt u zelf een afspraak maken met de diëtist. In het intakegesprek kunt u vertellen welke hulp u van de diëtist verwacht. De dietist zal u aan het begin van het gesprek een aantal 'screenings'vragen stellen om duidelijk te krijgen of u met uw hulpvraag bij haar op de juiste plek bent. Dit onderdeel zal meestal maximaal 15 minuten duren.  Een verwijsbrief is dan meestal niet meer nodig.

U vraagt zelf om een verwijsbrief, u heeft een verwijzing

Daarnaast is het in bepaalde situaties zinvol om informatie mee te nemen, bijvoorbeeld bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken en medicatieoverzichten. Naar aanleiding van vragen van uw kant, of onderzoek door uw arts of specialist, verwijst uw behandelaar u naar de diëtist. U krijgt dan meestal een brief mee met hulpvraag en belangrijke informatie. U kunt er ook zelf ook bij uw arts om vragen.  Neem de informatie mee naar de diëtist.

Een enkele verzekeraar vereist een verwijzing om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

 

Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT